22/6/09

Acabant el curs...

Durant tot el curs hem compartit danses, audicions, cançons... i hem gaudit tot el que hem pogut del que ens ofereix la música. Per acabar el curs...