1/6/10

P3. Instruments.

Hem d'estar ben atents per tocar el nostre instrument quan l'Eva assenyala la targeta. A vegades fa trampetes i posa els peus a dos instruments a la vegada. No ens podem despistar!!!