28/4/16

TON PARE BALLA EL DRAC P4A I P4B

Heu de saber que no tots els dracs són dolents. 
Aquest ens agrada molt i el fem ballar!!!