21/10/09

P4. Dramatització. LA PILOTA.

Què tenim entre les mans? Doncs una pilota que no para de botar!!!