20/10/09

P4. RITME I MOVIMENT.

Per tal de fer aquest exercici ens convertim en senyors, gegants i pollets. Els senyors es mouen amb pas ferm i elegància, els pollets més de pressa amb les ales recollides, i els gegants més a poc a poc, amb els braços ben amunt.