6/3/10

P5. INSTRUMENTS. Metal·lonotes.

És la primera vegada que els nens i nenes de P5 toquem aquests instruments que hem vist tocar als grans. Són les metal·lonotes, uns instruments de percussió de so determinat que, per tal que la peça musical soni bé, només podem tocar quan l'Eva ens ho indica. Tot i ser una mica difícil estem atents per fer-ho molt bé.